Om klubben

Klubbens begynnelse


Det var Johan T. Hagen, Jo Martinsen, Asbjørn Eliassen, Steinar Olsen, Øystein Ruderaas, Odd M. Nilsen, Berit Sjaavik og Elin Hjerpås som samlet seg i Hagen og ble enige om å starte Hattfjelldal mc klubb den 20 mai 1985.

De første sakene dreide seg om valg der Johan ble formann, Jo ble nestformann, sekretær ble Berit og kasserer Elin samt 2 styremedlemmer, Steinar og Øystein.

Klubbens hensikt og formål: trafikksikker kjøring, å skape et godt mc-miljø i bygda. Å fremme motorsyklistenes interesser.

Klubbregler: §1: motorsyklene skal være i forskriftsmessig og forsvarlig stand. §2: Fartsgrensene i tettbygd strøk er til for å holdes.

Kravene til medlemsskap; må ha motorsykkel, kan gjøres unntak gjennom styret. Støttemedlemmer ingen krav. Medlemsskap kostet kroner 100,- og støttemedlem kroner 50,-. Kun fullverdige medlemmer kan bære det store ryggmerket. Når det er 2 på 1 sykkel og begge har sertifikat for sykkelen har begge rett til å bære ryggmerket.

Klubbhus og andre inntektskilder ble diskutert, men ingenting avgjort.

Første festarrangement var på Lillesalen på skolen etter styremøte den 6 november samme år. Alle var tilstede.

Det kom etter hvert flere medlemmer til, og i dag teller klubben omkring 50 medlemmer.