Aktuelt‎ > ‎

Referat fra årsmøtet 30.11.13

lagt inn 22. jan. 2014, 10:29 av Jon Pedersen

13 medlemmer møtte frem.

Saker:

1)    Godkjenning av innkalling.  OK.

2)    Valg av referent:  Kåre G. valgt.

3)    Årsmelding opplest og vedtatt.

4)    Regnskap gjennomgått og godkjent.

5)    Salg av olje skal skje kun til medlemmer og til innkjøpspris.

6)    Byggekomitè for å utvide våre arealer: Jon Pedersen, Terje Valen og

Sten Reinfjell. Planfrist: før påsken 2014.

7)    Valg:

Leder: Stina B. Hanssen for 1 år  (valgt med 9 mot 2 stemmer)

Styremedlem: Jon Pedersen for 2 år.

Kasserer: Sten Reinfjell gjenvalgt for 2 år

Varamedlem: Bjørn Erik Davidsen for 2 år

Sekretær Kåre Gabrielsen ikke på valg.

8)    Hattfjelldals Treffet 2014.

Sted: Hattfjelldal Sentrum /Hangaromr.  valgt med 10 mot 3 stemmer.

Alternativet var Ørjedalen.

Gjelder 2014, evaluering får vise strategi/valg for videre år.

9)    Valgkomitè opprettes: Jon Pedersen og Stig Olav Bolstad valgt for 2 år.

10)Det gås til anskaffelse av løftebukk til verdi kr. 3-4ooo,-.

 

Møtet slutt!

Signaturer:

Ref.: Kåre Gabrielsen      Asle Olsen       Stina Hanssen     Johan T. Hagen

Veronica Iversen             Terje Valen      Terje Vesterli      Jon Pedersen

Magnar Reinfjell             Øyvind Engan  Sten Reinfjell       Ivar Sætern

Bjørn Erik Davidsen

Comments