Aktuelt‎ > ‎

Referat fra årsmøtet 29.11.2014 på Trixie, Trofors

lagt inn 1. feb. 2015, 02:58 av Stina Beate Hanssen
Det var 19 medlemmer tilstede.

saker:
 1. Valg av møteleder, Stina H.
 2. Valg av referent, Kåre G.
 3. Signering av protokoll, alle deltakere.
 4. Årsmelding, opplest og vedtatt.
 5. Regnskap. Gjort opp med et overskudd på kroner 15 704,-. Opplest av kasserer Sten Reinfjell og vedtatt.
 6. Kjøp av dekkomleggingsutstyr: Som ansvarlige for videre arbeid foreslåes Johan T. og Øyvind E. Disse ble valgt. Asle O. undersøker i tillegg om den gamle maskinen kan forbedres.
 7. Jubileumsår, 30 år 2015. Komitè: Stig Olav, Veronica I. og Jon.
 8. Hattfjelldalstreffet 2015: Satser på helga 3-5 juli.
 9. Årskalender 2015: Forslag til kalender gjennomgått. Opplest og vedtatt med små endringer. I tillegg kaffemøter hver første onsdag i månedene.
 10. Tar opp igjen premiering av lengste kjørte medlem hvert år. Sekretæren håndterer dette.
 11. Hvordan gjøre leder/styreverv mer attraktivt? Ikke aktuelt å etablere noen ekstra goder. Man støtter opp om fellesskapet.
   1. Valg: Lederverv: Stina går av, kandidater er Bjørn E og Jon. Jon ble valgt for 1 år.
   2.          Nestleder; Forslag på Stina, ble valgt for 2 år.
   3.          Sekretær: Kåre tar gjenvalg for 2 år.
   4.          Styremedlem: Johan tar ett år for Jon som gikk inn i lederverv.
   5.          Valgkomitè 2015: Jon og Stig Olav sitter ett år til.
 12. Julebord.

Takk for et flott møte med mange oppmøtte.

Referent: Kåre Gabrielsen
18 underskrifter.
Comments