Aktuelt‎ > ‎

Referat fra årsmøtet

lagt inn 20. mai 2013, 10:51 av Bjørn Erik Davidsen   [ oppdatert 1. jun. 2013, 05:33 av Stina Beate Hanssen ]

                 ÅRSMØTE   HMCK   23.MARS   2013

                              Sted: MIX-kiosken

Fremmøtte: IvarR/StineR/FrodeH/ØysteinN/AsleO/StenR/TerjeV/RitaS/JonP/BjørnED/AnnieB/JohanTH/ StinaH/MagnarR/KåreG.

 

Saker:

1)Godkjennelse av innkalling:   Godkjent.

2)Regnskap: Innskjerping av innbetaling av kontingenter. Regnskap viser overskudd på

   Kr. 4181,-.    Regnskapet godkjent.   Ikke revidert.  Se sak 4).

3)Årsmelding: Opplest og godkjent med tilføyelse av antall medlemmer på rundt 50.

4)Valg: Sekretær og nestleder på valg.  Sekretær Kåre G. gjenvalgt for 2 år.

   Nestleder Terje V. gjenvalgt for 2 år.

   Det opprettes revisor for senere år;  Arnfinn K. forespørres.

5)Vaffelkvelder i klubbhuset, alle kvelder kl. 1800:

   Torsdag  30.5.  ved  Jon og Sten

   Torsdag  13.6.  ved BjørnE. Og Henry.

   Torsdag  27.6.  ved Magnar og Stina

   Torsdag    8.8.  ved Terje og Stig Olav

   Torsdag  22.8.  ved Johan T. og Annie

   Torsdag    5.9.  ved Finn T. og Kåre

   Det forespørres om evnt. samarbeid med Mosjøen MC-klubb.

6)Treff 2013:  Komitè vil innledningsvis være  Styret.

 

Møtet slutt!  Avsluttet med god pizza m. tilbehør.

Refr.:  Kåre Gabrielsen                 Samtlige signerte protokollen.

Comments