Aktuelt‎ > ‎

Innlegg uten navn

lagt inn 29. nov. 2016, 02:12 av Veronica Iversen

           REFERAT ÅRSMØTE HMCK 19/11-2016
                                     
Årsmøtet ble avholdt 19/11 på Milano Hattfjelldal.
9 stk møtte.

saker :

1: Leder Jon Pedersen ønsket velkommen

2:Saksliste og innkalling godkjent

3:Valg av møteleder :              Jon Pedersen
  Valg av referent  :              Kåre Gabriesen
  Valg av underskrift protokoll  : alle

4:Årsmelding opplest og vedtatt

5:Regnskap: Kasserer gikk igjennom regnskapet.
            Underskudd 2016 70 016 kr.Grunnet bygging
            Godkjent.

6: Årskalender 2017: oppsatt måned for måned,små endringer gjort.godkjent

7:Tidspunkt for årsmøte i fremtiden.Fortsetter som før i November.

8:Forsikring av nybygg, vedtatt at vi skal forsikre nybygg,styret ordner dette.

9:
A:Status garasje:Små detaljer gjenstår,enkelt tak over vaskerennen
B: Gammle dekk: ordne avtale med Ørjedal om å kunne legge gamle dekk i deres

dekkhenger.

10: Treff 2017: 1 helgen i Juli
                Avstemming om vi skal ha treff: 7 for, 2 passiv

11:Kåring av lengst kjørte: Øystein Nordås 11240 km.

12:Valg:
   Leder:         Bjørn Erik Davidsen    valgt
   Nestleder :    Johan Hagen            valgt
   Sekretær:      Kåre Gabrielsen        gjenvalgt
   valgkomite:    Asle olsen             ikke på valg
                  Ivar Sætern            valgt for 2 år
   Kasserer:      Sten Reinfjell         ikke på valg
   Styremedlem:   Veronica Iversen        valgt

Årsmøtet slutt,protokoll opplest og godkjent

Comments