Aktuelt‎ > ‎

Årsmøteprotokoll for HMCK, lørdag 14 november 2015. Sted: Milano, Hattfjelldal. Tilstede: 15 medlemmer.

lagt inn 25. nov. 2015, 09:14 av Stina Beate Hanssen   [ oppdatert 25. nov. 2015, 09:18 ]
Saker:
1. Møtet åpnes og deltakerne ønskes velkommen av leder Jon Pedersen.
2. 1 minutts stillhet i respekt for nylig avdøde medlem Henry Sivertsen.
3. Valgt møteleder: Jon Pedersen.
4. Valgt møtereferent: Kåre Gabrielsen.
5. Årsmelding: Opplest og vedtatt med minimale korreksjoner.
6. Premie for lengst kjørte ble tildelt medlem Simen Reinfjell for kjørte 8694 km i år.
7. Blomster tildelt klubbens første æresmedlem Johan T. Hagen for innsats siden klubbens begynnelse og første møte i 1985.
8. Regnskap for perioden 01.11.2014 - 01.11.2015: Oppgjort med kroner 7109,- i underskudd. Opplest, og vedtatt.
9. Regler for æresmedlemsskap: De som utnevnes skal ha gratis medlemsskap livet ut. enstemmig vedtatt.
10. Utbygging ved hangar: Betongdekke støpt. Kravsikring fra HFK om; Kle vegg mot hangar og mot tak med dobbelt lag gipsplater. Brannforbehold. Årsmøtet gir styret fullmakter til den videre prosjekteringen av utbyggingen.
11. Hattfjelldalstreffet 2016: Satser på å avvikle treffet i et ukenr som minst mulig kolliderer med andre nærliggende treff. Styret har fullmakter til å vurdere og sette treffhelg.
12. Årskalender 2016: Forslag lest opp og justert. Renskrives og legges ut på heimesiden vår.
13. Priser for leie av plass i utbygg: Besluttes å ta kr 500,- pr sykkel, medlemmer og kr 1000,- pr sykkel for ikke-medlemmer. Medlemmer har førsteprioritet. Prisene gjelder vinterlagring.
14. Valg: 
Styremedlem: Johan T. Hagen enstemmig valgt for 2 år.
Leder: Jon Pedersen enstemmig valgt for 1 år.
Kasserer: Sten Reinfjell enstemmig valgt for 2 år.
Valgkomitè: Stig Olav Bolstad enstemmig valgt for 1 år, og Asle Olsen enstemmig valgt for 2 år.
Møtet slutt!!

Protokollunderskrivere; alle deltakere:
Referent Kåre Gabrielsen, Johan T. Hagen, Morten Hågensen, Sten Reinfjell, Sten Reinfjell, Bjørn Erik Davidsen, Stina Hanssen, Jon Pedersen, Simen Reinfjell, Ivar Reinfjell, Annie Bråten, Magnar Reinfjell, Øystein Nordås, Asle Olsen, Veronica Iversen.
Comments