Aktuelt

Her finner du den ferskeste informasjonen fra styret.Innlegg uten navn

lagt inn 15. mai 2018, 00:16 av Veronica Iversen

Kaffekveld 31/5-18  kl 18.00 Jon/Sten
Kaffekveld 28/6-18 kl 18.00
Kaffekveld 12/7-18 kl 18.00
Kaffekveld 23/8-18 kl18.00   Johan/anie
Kaffekveld 6/9-18 kl 18.00

Innlegg uten navn

lagt inn 15. mai 2018, 00:13 av Veronica Iversen

Hattfjelldalstreffet 2018 arrangeres 6-8 juli

ÅRSKALENDER 2017

lagt inn 23. mai 2017, 08:17 av Veronica Iversen


Innlegg uten navn

lagt inn 9. mai 2017, 23:07 av Veronica Iversen

Hattfjelldalstreffet 2017

Velkommen til Hattfjelldalstreffet 30/6-2/7 2017.
Treffet blir ved flystripen i Hattfjelldal. Mere info kommer senere.
Håper mange tar turen innom.

Innlegg uten navn

lagt inn 29. nov. 2016, 02:12 av Veronica Iversen


           REFERAT ÅRSMØTE HMCK 19/11-2016
                                     
Årsmøtet ble avholdt 19/11 på Milano Hattfjelldal.
9 stk møtte.

saker :

1: Leder Jon Pedersen ønsket velkommen

2:Saksliste og innkalling godkjent

3:Valg av møteleder :              Jon Pedersen
  Valg av referent  :              Kåre Gabriesen
  Valg av underskrift protokoll  : alle

4:Årsmelding opplest og vedtatt

5:Regnskap: Kasserer gikk igjennom regnskapet.
            Underskudd 2016 70 016 kr.Grunnet bygging
            Godkjent.

6: Årskalender 2017: oppsatt måned for måned,små endringer gjort.godkjent

7:Tidspunkt for årsmøte i fremtiden.Fortsetter som før i November.

8:Forsikring av nybygg, vedtatt at vi skal forsikre nybygg,styret ordner dette.

9:
A:Status garasje:Små detaljer gjenstår,enkelt tak over vaskerennen
B: Gammle dekk: ordne avtale med Ørjedal om å kunne legge gamle dekk i deres

dekkhenger.

10: Treff 2017: 1 helgen i Juli
                Avstemming om vi skal ha treff: 7 for, 2 passiv

11:Kåring av lengst kjørte: Øystein Nordås 11240 km.

12:Valg:
   Leder:         Bjørn Erik Davidsen    valgt
   Nestleder :    Johan Hagen            valgt
   Sekretær:      Kåre Gabrielsen        gjenvalgt
   valgkomite:    Asle olsen             ikke på valg
                  Ivar Sætern            valgt for 2 år
   Kasserer:      Sten Reinfjell         ikke på valg
   Styremedlem:   Veronica Iversen        valgt

Årsmøtet slutt,protokoll opplest og godkjent

Referat fra Styremøte 7. september 2016

lagt inn 7. sep. 2016, 12:47 av Stina Beate Hanssen   [ oppdatert 7. sep. 2016, 13:38 ]

Sted; Klubbhytta, Hattfjelldal.
Tilstede; Jon, Sten, Johan, Kåre og Stina.

Sak 1: Høstfest.
        Ut fra Årskalenderen skal det arrangeres høstfest i september, men ut fra lite ytret interesse og at det blir kort varsel ble det avgjort at denne aktiviteten utgår.

Sak 2: Årsmøte med julebord 2016.
        Årsmøte med julebord er satt til fredag 18. november klokken 19.00 på Milano, avd. Hattfjelldal. 
        Årsmøtesaker blir:
            1. Årsmelding.
            2. Regnskap 2016.
            3. Årskalender 2017.
            4. Innkomne saker.
            5. Status nybygd garasje.
            6. Hattfjelldalstreff 2017?
            7. Hedre medlemmer.
            8. Valg.
            9. Julebord.

Sak 3: Frist for innmelding av sykler til vinterlagring for medlemmer og andre er satt til fredag 16. september. Priser er kroner 500,- pr. sykkel for medlemmer, og kroner 1000,- pr. sykkel for ikke-
        medlemmer. Medlemmer har fortrinnsrett. Innmelding skjer til Jon.
            

Referat Medlemsmøte på Milano, Hattfjelldal den 9 mars 2016.

lagt inn 9. mar. 2016, 12:29 av Stina Beate Hanssen   [ oppdatert 9. mar. 2016, 12:33 ]

Tilstede: Jon Pedersen, Ivar Sæteren, Knut Johnny Vesterlid, Sten Reinfjell, Frode Hvidsten, Asle Olsen, Veronica Iversen, Stina Hanssen, Kåre Gabrielsen og Morten Hågensen.

Sak 1. Status tilbygg HANGAR: Byggetillatelse godkjent. Brannkrav; dobbel gips mot eksisterende hangar i vegg og i tak. Taksperrer bestilt. Øvrige materialer i emning. Satser på oppstart i uke 18, 8.mai osv.

Sak 2: Henvendelse fra Mosjøen mc ved Lars R. Wiik angående økt aktivitet/ny giv i mc-miljøet i distriktet. Forslag om annen aktivitet 1.mai; Mosjøen - Bjerka - Mosjøen for eksempel, med opplegg i Mosjøen ved samling etter turen.Vi er positivt innstilt til å forsøke annet opplegg for 1.mai. Detaljer får komme etterhvert.

Sak 3: Neste medlemsmøte blir onsdag 20 april 2016, (uke 16).

Møtet slutt!

Ref: Kåre G.

Forespørsel / informasjon fra Hattfjelldal frivillighetssentral

lagt inn 13. feb. 2016, 09:43 av Stina Beate Hanssen

«Hattfjelldalsdagan»

Har nå en midlertidig valgkomite som i løpet av februar jobber for å rekruttere medlemmer og gi forslag til et nytt styre. Begge deler er nødvendig for å gjenoppta tradisjonen med «Hattfjelldalsdagan» siste helgen i juni måned.

Formålet for «Hattfjelldalsdagan» er å vise mangfoldet i bygda, markedsføre Hattfjelldal som et aktivt bygdesamfunn og bidra til at lag, foreninger og næringsliv får mulighet til økonomisk utbytte. Arrangementet bidrar også til å styrke samhold og identitet i bygda og skaper møteplasser for sosialt samvær. «Hattfjelldalsdagan» er en ideell forening.
Vil du at arrangementet «Hattfjelldalsdagan» skal starte opp igjen vil vi oppfordre deg til å bli medlem.

Alle som støtter opp om foreningens formål og betaler kontingent kan bli medlemmer. Foreningen kan ha både personlige medlemmer og bedrifts-/organisasjonsmedlemmer. Som medlem har du stemmerett under foreningens årsmøter og dermed kan du være med på å utforme foreningens form og virksomhet.

Vil du støtte opp om «Hattfjelldalsdagan» ber vi deg om å betale inn medlemskontingent snarest, senest den 1.mars.

Husk å skrive navn på person eller bedrift/organisasjon. Du vil da bli invitert til årsmøte i løpet av mars måned.

Medlemskontingent betales inn til følgende kontonummer: 
4530 4576441

Priser:
Personlig medlem: 100 kroner
Lag/forening: 200 kroner
Bedrift: 500 kroner

På vegne av valgkomiteen/ Rigmor Eidissen, Hattfjelldal Frivilligsentral

Årsmøteprotokoll for HMCK, lørdag 14 november 2015. Sted: Milano, Hattfjelldal. Tilstede: 15 medlemmer.

lagt inn 25. nov. 2015, 09:14 av Stina Beate Hanssen   [ oppdatert 25. nov. 2015, 09:18 ]

Saker:
1. Møtet åpnes og deltakerne ønskes velkommen av leder Jon Pedersen.
2. 1 minutts stillhet i respekt for nylig avdøde medlem Henry Sivertsen.
3. Valgt møteleder: Jon Pedersen.
4. Valgt møtereferent: Kåre Gabrielsen.
5. Årsmelding: Opplest og vedtatt med minimale korreksjoner.
6. Premie for lengst kjørte ble tildelt medlem Simen Reinfjell for kjørte 8694 km i år.
7. Blomster tildelt klubbens første æresmedlem Johan T. Hagen for innsats siden klubbens begynnelse og første møte i 1985.
8. Regnskap for perioden 01.11.2014 - 01.11.2015: Oppgjort med kroner 7109,- i underskudd. Opplest, og vedtatt.
9. Regler for æresmedlemsskap: De som utnevnes skal ha gratis medlemsskap livet ut. enstemmig vedtatt.
10. Utbygging ved hangar: Betongdekke støpt. Kravsikring fra HFK om; Kle vegg mot hangar og mot tak med dobbelt lag gipsplater. Brannforbehold. Årsmøtet gir styret fullmakter til den videre prosjekteringen av utbyggingen.
11. Hattfjelldalstreffet 2016: Satser på å avvikle treffet i et ukenr som minst mulig kolliderer med andre nærliggende treff. Styret har fullmakter til å vurdere og sette treffhelg.
12. Årskalender 2016: Forslag lest opp og justert. Renskrives og legges ut på heimesiden vår.
13. Priser for leie av plass i utbygg: Besluttes å ta kr 500,- pr sykkel, medlemmer og kr 1000,- pr sykkel for ikke-medlemmer. Medlemmer har førsteprioritet. Prisene gjelder vinterlagring.
14. Valg: 
Styremedlem: Johan T. Hagen enstemmig valgt for 2 år.
Leder: Jon Pedersen enstemmig valgt for 1 år.
Kasserer: Sten Reinfjell enstemmig valgt for 2 år.
Valgkomitè: Stig Olav Bolstad enstemmig valgt for 1 år, og Asle Olsen enstemmig valgt for 2 år.
Møtet slutt!!

Protokollunderskrivere; alle deltakere:
Referent Kåre Gabrielsen, Johan T. Hagen, Morten Hågensen, Sten Reinfjell, Sten Reinfjell, Bjørn Erik Davidsen, Stina Hanssen, Jon Pedersen, Simen Reinfjell, Ivar Reinfjell, Annie Bråten, Magnar Reinfjell, Øystein Nordås, Asle Olsen, Veronica Iversen.

Årskalender 2016

lagt inn 21. nov. 2015, 10:50 av Stina Beate Hanssen   [ oppdatert 5. okt. 2016, 11:45 ]

Januar:
Onsdag 6.januar: Kaffemøte på Milano, Hattfjelldal, klokken 18.30
Styremøte i midten av måneden.

Februar:
Onsdag 10.februar: Kaffemøte på Trixie, Trofors, klokken 18.30

Mars:
Onsdag 9.mars: Kaffemøte på Milano, Hattfjelldal, klokken 18.30 
Medlemsmøte før påske.

April:
Onsdag 6.april: Kaffemøte på Trixie, Trofors, klokken 18.30
Onsdag 20 april: Medlemsmøte med kaffetreff på Klubbhytta, Hattfjelldal, klokken 19.00.

Mai:
1.mai, fellestur, Vårmønstring.
16 mai, fellestur.
17.mai, fellestur.
Første kaffekveld onsdag 18.mai v/ Jon og Sten klokken 18.00 ved klubbhytta.

Juni:
Kaffekveld onsdag 1 juni klokken 18.00 ved klubbhytta v/Bjørn Erik og Kåre.
Torghattreffet 8-10 juni, fellestur.
Kaffekveld onsdag 15 juni klokken 18.00 ved klubbhytta v/Stina og Magnar.
Kaffekveld onsdag 29 juni klokken 18.00 ved klubbhytta v/Stig Olav og Terje Vesterlid.

Juli:
Ferietid.

August:
Kaffekveld onsdag 10 august ved klubbhytta v/Johan T og Annie.
Medlemsmøte med treffkomitèmøter og befaring treffplass i midten av måneden. - UTGÅR.
Kaffekveld onsdag 24 august ved klubbhytta v/ ?
26 - 28: Hattfjelldalstreffet. AVLYST!

September:
Kaffekveld onsdag 7 september ved klubbhytta klokken 18.00 v/ ?
Høstfest tidlig i måneden. AVLYST!

Oktober:
Onsdag 5.oktober: Kaffekveld på Trixie, Trofors, klokken 18.30 
Styremøte

November:
Onsdag 2.november: Kaffekveld på Milano, Hattfjelldal, klokken 18.30
Årsmøte med julebord 18. november klokken 19.00 på Milano, avd. Hattfjelldal.

Desember: 

1-10 of 29